ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Ανοίξτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο

Η απαλλαγή από τα Θρησκευτικά γίνεται βάσει νόμου: 106646/ΓΔ4/02-9-2022