Εκπαιδευτικά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-24

Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει οι μαθητές να φέρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στον Αγιασμό

Ανοίξτε εδώ το σχετικό έγγραφο

Ανοίξτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση

Ανοίξτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση έτερου κηδεμόνα

TA ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Τα υποχρεωτικά και απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο σχολείο μας είναι:

1. Η Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου(από e-eggrafes) .

2. Η Υπεύθυνη δήλωση συνοδευτική αίτηση εγγραφής για το σχολείο μας (Προσοχή με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, ( τηλέφωνα και των δυο γονέων και τα email των γονέων ), θα ενημερώνεστε από το σχολείο για την πρόοδο του/της μαθητή/τριας και τις απουσίες του/της).

3. Η Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Κηδεμόνα (αυτός που χρησιμοποίησε τους δικούς του κωδικούς Taxisnet)

4. Η Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ΕΤΕΡΟΥ Κηδεμόνα.

5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή

6.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (Για αλλοδαπούς)

7.  Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ). Από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής. (Προθεσμία γι αυτό έως τέλος Σεπτέμβρη 2022).

8.  Τυχόν υπάρχουσες ιατρικές γνωματεύσεις καθώς και γνωματεύσεις Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών. 10.    Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας) για την Γ΄ τάξη

Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα

Υπεύθυνη Δήλωση ετέρου κηδεμόνα

Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022

 Ενημερωθείτε εδώ για την εγκύκλιο προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Λιμενικού Σώματος, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 καθώς και την αντίστοιχη προκήρυξη.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Ανοίξτε εδώ την εγκύκλιο προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 καθώς και την αντίστοιχη προκήρυξη.