ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1. Αναθέσεις Γυμνασίου –Λυκείου
2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 74181/ Δ2/15.6.20 ΦΕΚ 2338
3. Πρόγραμμα σπουδών ΠΕ03 89646/Δ2/21.7.20 ΦΕΚ 3027
4.  Aπαλλαγή από τα Θρησκευτικά