ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2023 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Ανοίξτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο που αφορά τον:

Καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών
που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και
συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του
2023
.

Ανοίξτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση