• ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

  Με την Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4-23.1.2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) επέρχονται τροποποιήσεις σε επιμέρους θέματα λειτουργίας του Λυκείου. Επί του παρόντος, παραθέτουμε τις αλλαγές που σχετίζονται με τις  ΑΠΟΥΣΙΕΣ των μαθητών, τη διαχείριση της ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ μαθητών που δημιουργούν προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, και τον ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Σχολείου –Κηδεμόνων. Αναλυτικότερα:

   ΑΠΟΥΣΙΕΣ

  1.Α. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, ο μαθητής δηλαδή μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις, εάν έχει έως 114 απουσίες. Το νέο στην παρούσα διάταξη είναι η κατάργηση του διαχωρισμού των απουσιών σε ‘δικαιολογημένες’ και ‘αδικαιολόγητες’.

  Κατά το σχολικό έτος που διανύουμε διατηρείται η δυνατότητα ο μαθητής να πραγματοποιήσει έως 164 απουσίες, εάν: οι 50 είναι δικαιολογημένες από γιατρό/ νοσοκομείο και ο μαθητής έχει Γ.Μ.Ο. προφορικών τουλάχιστον 15.

  1.Β. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ: Δε χρειάζονται δικαιολογητικά, παρά μόνο από γιατρό, στην περίπτωση που ο μαθητής υπερβαίνει τις 114 απουσίες ΚΑΙ παράλληλα έχει Μέσο Όρο των δύο τετραμήνων 15.

   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

  Και στην παρούσα Υπουργική Απόφαση καταγράφεται η αρχή ότι διαγωγή του μαθητή είναι «η συμπεριφορά που εκδηλώνεται εντός και εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις» και ότι οι μαθητές «οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα», δηλαδή:

   

  Επιχειρείται ο μαθητής μετά από συζήτηση να κατανοήσει έμπρακτα, π.χ. με την έκφραση συγγνώμης ή την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς, γιατί είναι μη αποδεκτή η συμπεριφορά του.

  Μαθητής που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου τιμωρείται με:

  Επίπληξη ή Παρατήρηση

  Ωριαία απομάκρυνση από την τάξη

  Αποβολή μιας ή δύο ημερών

  Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

  Επιπλέον, θεσμοθετούνται επιλογές, οι οποίες έως τώρα συμπεριλαμβάνονταν στον εσωτερικό κανονισμό/πρακτική πολλών σχολείων. Συγκεκριμένα:

  Η συμπεριφορά μαθητή που έχει περισσότερες από 3 ωριαίες αποβολές συζητείται από τον Σύλλογο των καθηγητών, για τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων.

  «Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του  ημερήσιου  προγράμματος,  συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας,  χωρίς την άδεια του Διευθυντή, πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα»

  Σε κάθε περίπτωση αποβολής, ο μαθητής παραμένει στο σχολείο και απασχολείται από τον Διευθυντή.

  3.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Θεσμοθετείται η δυνατότητα ποικιλότροπης εξ αποστάσεως αλληλοενημέρωσης Σχολείου –Κηδεμόνων, ιδιαίτερα για το θέμα της απουσίας των μαθητών έναντι της έως τώρα υποχρέωσης για ενημέρωση μόνο ταχυδρομικώς.

  Αναλυτικότερα:

  Ο κηδεμόνας καλείται να ενημερώνει άμεσα το Σχολείο για τους λόγους τυχόν μη προσέλευσης του παιδιού στο Σχολείο.

  Το Σχολείο: α) πρέπει να ενημερώνει τον κηδεμόνα κάθε εβδομάδα για τις απουσίες του μαθητή. β) πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον κηδεμόνα, εάν ο μαθητής απουσιάζει τρεις συνεχόμενες ημέρες.

  Σε ό, τι αφορά στο Σχολείο μας:

  πέραν της νομικής υποχρέωσης, για να γνωρίζουμε ότι πράγματι τα παιδιά μας είναι στο Σχολείο ή στο Σπίτι, είναι αναγκαίο:

  Ο κηδεμόνας, εάν το παιδί του δεν έλθει για μάθημα, να ενημερώσει αμέσως το Σχολείο (8:00-9:00)

  είτε τηλεφωνικά: 2106665316

  είτε με sms:6942065026(ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ).

  είτε με Fax: 2106665316

  είτε με email: mail@lyk-pallin.att.sch.gr

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση εδώ. ΝΕΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-.ΦΕΚ

 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ

  Σήμερα 7.12.2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 1.00μμ ανοίχθηκαν οι προσφορές για τις τριήμερες εκδρομές των μαθητών της Β’ Λυκείου και Α΄ Λυκείου αντίστοιχα, κατόπιν της νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’ – 06-03-2017).

  Οι προσφορές ήταν ως εξής:

  Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΑ , ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΜΕΤΕΩΡΑ

  At Holidays: Ξενοδοχείο AMALIA HOTEL , TIMH 143 ευρω, Ημιδιατροφή, Γιατρός, 3 δωρεάν συμμετοχές.

  Happy Holidays:  Ξενοδοχείο AMALIA HOTEL , TIMH 150 ευρω, Ημιδιατροφή, Γιατρός, 5 συμμετοχές με 50%.

  Manesssis travel: Ξενοδοχείο AMALIA HOTEL , TIMH 155 ευρω, Ημιδιατροφή.

   

  Β’ΛΥΚΕΙΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  At Holidays: Ξενοδοχείο EPIRUS PALACE, TIMH 160 ευρω, Ημιδιατροφή, Γιατρός,

  Happy days:  Ξενοδοχείο EPIRUS PALACE, TIMH 150 ευρω, Ημιδιατροφή, Γιατρός, 5 συμμετοχές με 50%.

  Spalas I. Christos, Coach Services: EPIRUS PALACE, ΤΙΜΗ 155, Γιατρός, 1 δωρεάν συμμετοχές.

  Ως εκ τούτου η επιτροπή ανοίγματος των προσφορών επέλεξε : για την Α΄τάξη το ταξιδιωτικό γραφείο At Holidays και για την Β΄ Λυκείου Happy days.

   

   

                                                                                                         Η Διευθύντρια

                                                                       ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

 • Προστατεύουμε το περιβάλλον, στηρίζουμε το σχολείο μας

   

  Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει τις πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από την ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών και τηγανέλαιου, με την παιδαγωγική υποστήριξη της Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής

  Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των διευθυντών και των εθελοντών εκπαιδευτικών που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα , όπου παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες της δράσης, παρουσία των αρμοδίων αιρετών στελεχών του Δήμου Παλλήνης (Κα Ζινελη,Κο Μπαξεβανη, Κο Λιακόπουλο), της Περιφέρειας Αττικής(Κα Κορωναίου) και του ΕΔΣΝΑ(Κα Σταματοπούλου).

  Η ανακύκλωση χαρτιού εκτελείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), και είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού,
  «Έλα στον Κύκλο μας».
  Υλοποιήθηκε ήδη η διανομή των κάδων που θα βρίσκονται στα προαύλια των σχολείων και των χαριτωμένων χορτοφάγων για τους διαδρόμους και τα γραφεία των εσωτερικών χώρων. Το ανακυκλώσιμο χαρτί θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία βιβλίων ανάγνωσης με την μέθοδο braille.

  Η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ Α.Ε. , και
  η ανακύκλωση τηγανελαίων σε συνεργασία με την εταιρεία Oil4Life.
  Για τη διασφάλιση της καθαριότητας στα σχολεία και την ασφαλή συλλογή του τηγανελαίου, η συλλογή από τους μαθητές θα γίνεται σε πλαστικά μπουκάλια 1-1,5 λίτρου (αναψυκτικών ή νερού), τα οποία θα τοποθετούνται εντός κάδου. Η παραλαβή των μη βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) γίνεται με την ταυτόχρονη παράδοση στα σχολεία καθαριστικών ή άλλων προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους.

  Η επίδοση των σχολείων μετριέται σε πόντους, οι οποίοι θα προκύπτουν από τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέχθηκαν και οι επιδόσεις των σχολείων θα παρουσιάζονται στην δημοτική ψηφιακή πλατφόρμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης πολιτών για την ανακύκλωση www.followgreen.gr/pallini/school, και θα ανανεώνονται 1 φορά μηνιαίως.

  Πληροφορίες:
  Πόπη Ζινέλη, Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας Δήμου Παλλήνης, 2132031651, 6974020778, zinelipopi@yahoo.gr
  Για το Followgreen Δήμου Παλλήνης, 2130436298, schools@followgreen.gr,www.followgreen.gr/pallini

   

 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

  Μετά από άνοιγμα των προσφορών σήμερα 3.11.2017 η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ως οικονομικότερη και πληρούσα όλες τις προϋποθέσεις που αναγράφονταν στην προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την 5ήμερη εκδρομή στα Χανιά την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου HAPPYDAYS και του αναθέτεται η εκδρομή των μαθητών. Η αξιολόγηση αναφέρεται λεπτομερώς και έχει υπογραφεί στο βιβλίο πράξεων της Διευθύντριας με τον αριθμό πρ.3/3.11.2017    

 • 10 Οκτωβρίου 2017- Παρουσίαση του προγράμματος «Youth of Europe connect to a”Right” net” στην ημερίδα του ΙΚΥ

  To ΙΚΥ προσκάλεσε το σχολείο μας στην ημερίδα για τα προγράμματα Erasmus+ KA2 για να παρουσιάσει σε συναδέλφους από όλη την Ελλάδα τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος «Youth of Europe connect to a ”Right” net»  (2014-2016) λόγω της πολύ επιτυχημένης πορείας και έκβασης του.

  Η παρουσίαση έγινε από τις συντονίστριες του προγράμματος Κ. Λάμπρου Ευφροσύνη και  κ. Καλαματιανού Αγγελική.

     

   

 • Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ – 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

  Ο πρώτος σχολικός περίπατος της χρονιάς στο Λαύριο !!!

  Η ονομασία Λαύρ(ε)ιο προέρχεται από το λαύρα, λαύρη που σημαίνει τη στενωπό, πέρασμα, τη στοά, τον υπόγειο στενό διάδρομο, τη μεταλλευτική στοά. Για το Λαύριο έχουν αναφέρει πολλοί αρχαίοι συγγραφείς μεταξύ των οποίων, κατ΄ αλφαβητική σειρά, οι: Αισχίνης, Αισχύλος, Αριστοτέλης, Αριστοφάνης, Δημοσθένης, Διόδωρος Σικελιώτης, Θουκυδίδης, Λυσίας, Ξενοφών, Πλίνιος, Πολύαινος, Στράβων, Υπερείδης κ.ά.

  Από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. η Αθήνα, χρησιμοποιώντας Άργυρο από τα μεταλλεία Λαυρίου, έκοψε ασημένια νομίσματα, τις περίφημες «λαυρεωτικές γλαύκες».

  Την εποχή του Πεισίστρατου δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εκμετάλευση των μεταλλείων και τα έσοδα διατέθηκαν για δημόσια έργα.
  Με τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη που πραγματοποιήθηκαν μετά την πτώση της τυρανίδας τα μεταλλεία κρατικοποιήθηκαν. Μετά την μάχη του Μαραθώνα, ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να διαθέσουν το εισόδημα που προερχόταν από τα ορυχεία για την κατασκευή πλοίων. Έτσι, θέσπισε την θεμελίωση του Αθηναϊκού πολεμικού ναυτικού και κατέστησε δυνατή την νίκη στην ναυμαχία της Σαλαμίνας.

  Μικρό φωτογραφικό οδοιπορικό στο λιμάνι του  !!!!!

   

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EUROSCOLA

  «Επιλογή μαθητών για συμμετοχή στην ημερίδα Euroscola»

  Ανάμεσα στους 24 μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό για το πρόγραμμα Euroscola, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή
  Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής στην ημερίδα που θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο την 27η Οκτωβρίου 2017, καθώς και τους αναπληρωματικούς αυτών με σειρά προτεραιότητας, σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν μπορέσει να συμμετάσχει είναι και οι μαθητές μας Χαλεπλής Γιώργος και Βουτσά Ασπασία.

  Μπράβο σας παιδιά !!!

  Κανατε υπερήφανους τους εαυτούς σας , τους γονείς σας και τους καθηγητές σας. Και εις ανώτερα !!!!

   

 • 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 – ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

  Ημερα αφιερωμενη σε αθλητικες δραστηριοτητες σημερα και το προαυλιο γεμισε με χαρουμενες νεανικες φωνες , παιχνιδια και χορευτικα!!!!

  Τέλεια οργάνωση των χορευτικών από τη φιλόλογο Ελένη Πανογιαννη και των ομαδικών παιχνιδιών Μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϋ από τον γυμναστή μας Κώστα Τσακλιδη. Όλοι οι υπόλοιποι καθηγητές συνοδεύσαμε στα χορευτικά μαζί με τα παιδιά μας.

  Και κατά την άποψη του Πιερ ντε Κουμπερτεν _ το όνομα του οποίου έχει το σχολείο μας_ ο αθλητισμός δεν είναι αυτοσκοπός , αλλά ένα μέσον στην υπηρεσία του πολίτη.

 • 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

  Αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών και μαθητριών, οι διδακτικές επισκέψεις. Τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους.
  Aπό τις διδακτικές επισκέψεις του σχολείου μας !! Η Οικονομική κατεύθυνση πραγματοποίησε την πρώτη της επαφή με την βιομηχανία !!! Στο Κορωπί στην αρτοβιομηχανία Καραμολέγκου. Η ανθρωπιστική κατεύθυνση περιηγήθηκαν στην Αρχαία Αγορά και η Θετική κατεύθυνση παρακολούθησαν το πρόγραμμα της βραδυάς του ερευνητή στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

   

   

   

 • Αγιασμός για το σχ. έτος 2017 – 2018

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σας προσκαλούμε
  να παρευρεθείτε στην τελετή του Αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί
  στον αύλιο χώρο του Λυκείου μας,
  στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30πμ

   

   

  Με εκτίμηση
  Η Διευθύντρια, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος των καθηγητών του
  1ου ΓΕΛ Παλλήνης