ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ “DI.S.T.AN.C.E” 3- 5 ΜΑΪΟΥ 2023

afisa Erasmus 2023 1 576x1024 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ERASMUS+ "DI.S.T.AN.C.E" 3- 5 ΜΑΪΟΥ 2023

Το σχολείο μας, συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «DI.S.T.AN.C.E: A Digital Tool for Teaching Science and Coding in Distance Education» για τα έτη 2021-2023, μαζί με σχολεία και οργανισμούς από την Ισπανία, την Τουρκία, την Εσθονία και την Ιταλία. Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο την εμβάθυνση στην στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθημάτων θετικών επιστημών καθώς κα τη διδασκαλία του κώδικα και της ρομποτικής.

Στις 3-5  Μαΐου  2023 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τελευταία  συνάντηση του προγράμματος στο σχολείο μας, στην οποία έλαβαν μέρος δώδεκα καθηγητές από τις συμμετέχουσες χώρες. Κατά την συνάντηση αυτή έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος και παρουσιάστηκαν τα  δύο εκπαιδευτικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν:

  • World of Science against CoVID-Educational game
  • Virtual Science and Robotics Laboratory

Ελπίζουμε ότι αυτά τα εκπαιδευτικά εργαλεία θα συνεισφέρουν στη διδασκαλία των μαθημάτων θετικών επιστημών και τεχνολογίας. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες  που αποκτήσαμε όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα ήταν πολύτιμες!