ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ – ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ 28ης Φεβρουαρίου 2023

Ανοίξτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο