Ενημέρωση γονέων/μαθητών

Τηλεφωνική  Γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306
Αίτηση – Δήλωση για ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων(σχ. έτος 2020-2021)
Στρατολογικοί πίνακες 2005 ( Ανακοίνωση, Στρατολογικοί πίνακες, Υπεύθυνη δήλωση)
Υποβολή της Δήλωσης-Αίτησης Πανελλαδικών 2020-2021

Αίτηση υποβολής Μουσικών μαθημάτων 2020-2021

Εγκύκλιος για τα άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σχ. έτος 2020-2021
https://www.karagilanis.gr/files/egk_didad_f69_123_14268_2020_ypes.pdf-COVID 19
Απόσπασμα πρακτικού- COVID 19
Μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID 19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2018  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΕΕΘΑ-ΑΚΑΔ-ΕΤΟΥΣ-2018-2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΣΧΕΤΙΚΗ-ΜΕ-ΔΙΑΓΩΓΗ-ΓΙΑ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ-ΣΧΟΛΕΣ_2018

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ ΓΕΛ 2018 ΜΕ ΑΔΑ    –  Υπόδειγμα αίτησης

Κάπνισμα – εγκύκλιος

Αλλαγές σε θέματα λειτουργίας του σχολείου

Νέα νομοθεσία ΦΕΚ

Αποφάσεις

Ενημέρωση μαθητών – αποφοίτων

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών εξετάσεων 2018

Πρόσκληση στρατευσίμων (σχ. έτος 2017- 2018)

ΠΔ – Αξιολόγηση μαθητών (σχ. έτος 2017- 2018)

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σχ. έτος 2017 – 2018)

Ύλη Α’ Λυκείου

Ύλη Β’ Λυκείου

Ύλη Γ΄ Λυκείου