• 5η συνάντηση στην Τουρκία 1- 5 Σεπτεμβρίου 2015 – Erasmus+

  H 5η συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Youth of Europe connect to a «Right» net» πραγματοποιήθηκε στα Άδανα της Τουρκίας από τις 1- 5 Σεπτεμβρίου 2015.  Το πρόγραμμα αυτό τρέχει για 2η χρονιά στο σχολείο μας και έχει σαν στόχο τη  σωστή και δημιουργική χρήση του  Διαδικτύου και κυρίως την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο θέμα.  Αποτελεί μία σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν σχολεία από Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ουγγαρία, Τουρκία, Ρουμανία, Πολωνία και Ελλάδα.

  Στη συνάντηση αυτή καθορίστηκαν οι στόχοι και οι δράσεις για το σχολικό έτος 2015- 2016 καθώς και οι αρμοδιότητες του κάθε εταίρου.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διάδοση των αποτελεσμάτων του  προγράμματος και στην μετάδοση των γνώσεων από τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στους συμμαθητές τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση http://rightnet.eu/

  IMG_20150902_145950

  im1

  im2